• ...
  چاپ مقالات

 وظایف مدیر
وظیفه یک مدیر این است تا بیشترین تلاش خود برای انجام بهتر کارها را انجام دهد و بررسی صادقانه ای از کارهای خود داشته باشد. سختی شاهکارهای مدیریتی در این است که دیگران کارهای ما را برآورد می کنند. بنابراین همیشه و در همه حال باید مراقب آدم های اطرافمان باشیم و رفتارهای آنها را مدیریت کنیم. این مساله در مدیریت بسیار مهم است و باید جزو اولویت های رفتاری ما قرار بگیرد.
1394/06/08 ادامه مطلب


ارسال مقالات به دو زبان فارسی و لاتین
کلیه نویسندگان مقالات میتوانند ، مقالات خود را به دو زبان فارسی و لاتین ارسال کنند. مبتنی است مقالات به هر دو زبان داوری خواهند شد و در صورت پذیرش میبایست در روز کنفرانس مقاله پذیرش شده ارائه شود
1394/05/03 ادامه مطلب


انواع مقالات (شفاهی، مجازی و پوستر)
در پنجمین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مقالات به دو شکل الف- ارائه (شامل شفاهی و مجازی) و ب- پوستر ارائه خواهد شد. بر این اساس توضیحاتی در رابطه با تفاوت این سه روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است: (در ادامه مطلب)
1394/05/03 ادامه مطلب


چاپ کلیه مقالات پذیرفته شده در مجلات آی اس آی و آی اس سی
کلیه نویسندگان عزیزی که مقاله آنان در کنفرانس به صورت ارائه شفاهی، ارائه مجازی و پوستر پذیرفته می شود .میتوانند برای چاپ در مجلات ISI و ISC اقدام فرمایند. مبتنی است شرایط و نام مجله بعد از پذیرش مقالات و ثبت نام کاربران محترم در کنفرانس اعلام خواهد شد.
1394/05/03 ادامه مطلب


مدیریت­ مالی
کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
 تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت راهبردی
مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازار
حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
 کارآفرینی و...

دبیرخانه کنفرانس

تاریخ های مهم


شنبه 14 شهريور ماه 1394


تا همایش ...

072
حامیان معنوی
حامیان علمی
حامیان رسانه ای